Acte normative 2017

Acte normative 2017

   HOTĂRÂREA NR.65 din data de 26 aprilie 2017 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. pe anul 2017

HOTARAREA NR. 2/23.05.2018 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L

   Raportare contabila la 30.06.2017

   Raportul administratorului încheiat la data de 31.12.2017

   Raport de Audit al situaţiilor financiare ale Pieţe, Târguri si Oboare Fagaras SRL la 31 decembrie 2017

   Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2017

   Situaţia modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2017

   Situatii financiare anuale la 31.12.2017

   HOTĂRÂREA NR.174 din data de 22 decembrie 2016 – privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. în anul 2017

   HOTĂRÂREA NR.287 din data de 20 decembrie 2017 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Târguri şi Oboare făgăraş 5.R.L. pentru anul 2017