Acte normative 2016

Acte normative 2016

   HOTĂRÂREA NR.7 din data de 28 ianuarie 2016 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. pe anul 2016

HOTARAREA NR. 2/25.05.2017 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L., cu sediul în Municipiul Făgăraş, str. Nicolae Bălcescu, nr, 25, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J8/214/2012, CUI: R029759816

   Raportare contabila la 30.06.2016

   Raportul administratorului încheiat la data de 31.12.2016

   Raport de Audit al situaţiilor financiare ale Pieţe, Târguri si Oboare Fagaras SRL la 31 decembrie 2016

   Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2016

   Situaţia modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2016

   Situatii financiare anuale la 31.12.2016

   HOTĂRÂREA NR.201 din data de 10 noiembrie 2015 – privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. în anul 2016