Acte normative 2018

Acte normative 2018

   HOTĂRÂREA NR.76 din data de 29 martie 2018 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. pe anul 2018

HOTARAREA NR. 1/27.05.2019 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L

   Raportare contabila la 30.06.2018

   Raportul administratorului încheiat la data de 31.12.2018

   Raport de Audit al situaţiilor financiare ale Pieţe, Târguri si Oboare Fagaras SRL la 31 decembrie 2018

   Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2018

   Situaţia modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2018

   Situatii financiare anuale la 31.12.2018

   HOTĂRÂREA NR.223 din data de 31 octombrie 2017 – privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. în anul 2018

   HOTĂRÂREA NR.100 din data de 26 aprilie 2018 – privind modificarea anexelor bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L pentru anul 2018